Sustainability Symposium

SUSTAINABILITY
SYMPOSIUM 2023

Årets viktigaste konferens om hållbarhetsrapporting

12 september 2023, BONNIERHUSET, STOCKHOLM

Välkommen till den första upplagan av Sustainability Symposium

Årets konferens om finansiell rapportering för noterade bolag

Vad kan du förvänta dig?

Syftet med Sustainability Symposium är att förse dig som ansvarar för företagets hållbarhetsredovisning med all tillgänglig och relevant information om standarder och praxis för de krav som ställs på dig och ditt företag för att kunna ta fram en reviderbar rapport av hög kvalitet.

Du kan förvänta dig följande av konferensen:

Varför Sustainability Symposium?

CSRD-direktivet trädde i kraft 2023 och just nu arbetar medlemsländerna med att införliva CSRD i respektive lands lagstiftning. Direktivet innebär att kraven på hållbarhetsredovisning blir betydligt mer omfattande och förändras i grunden.

Hållbarhetsinformationen ska lämnas som en del av årsredovisningens förvaltningsberättelse. Informationen ska granskas av företagets revisor, eller av en annan extern granskare. Med CSRD införs också europeiska standarder för hållbarhetsrapportering, ESRS. En infasning av rapporteringskraven tillämpas, där sk EU PIE bolag med fler än 500 anställda är först ut och ska rapportera första gången för räkenskapsåret 2024.

Även om flera av de företag som berörs av CSRD redan idag upprättar hållbarhetsrapporter så ökar kraven på dess omfattning väsentligt med upplysningskraven i ESRS. För att hålla hög kvalitet i rapporteringen krävs samarbete inom hela organisationen där förutom hållbarhetsavdelningen även CFO och den finansiella organisationen har en nyckelroll. Det är därför viktigt att redan nu börja förbereda organisationen i vad det nya direktivet kommer att innebära.

Välkommen till den fjortonde upplagan av IFRS Symposium

Dagen efter Sustainability Symposium, den 13 september, hälsar vi även varmt välkommen till IFRS SYMPOSIUM – årets viktigaste konferens för dig som arbetar med koncernredovisning och finansiell rapportering.

Konferensen ger dig relevanta nyheter inom IFRS-standarden och tar upp intressanta frågeställningar för den moderna koncernrapporteringsfunktionen.

Arrangeras av 1company.se

1company.se skapar och sprider kunskap om rapportering, styrning, redovisning och analys. 1company.se är ett nätverk och digitalt forum för och med personer som vill utveckla sig inom dessa områden. Många i nätverket är business controller, financial controller, redovisningschef eller CFO.

Vi sprider kunskap genom våra årliga konferenser – Sustainability Symposium, IFRS Symposium och Verksamhetsstyrning 2.0 – webinars, utbildningar och skräddarsydda möten. Olika slags möten där kunniga personer kommer i kontakt med varandra för att dela kunskap.

För fullständig information, vänligen besök: www.1company.se

PARTNERS

TACK TILL

SUSTAINABILITY SYMPOSIUM ARRANGERAS AV 1COMPANY

1company skapar och sprider kunskap om finansiell rapportering, styrning, redovisning och analys.

På 1company.se publicerar vi löpande videor som är relevanta och intressanta för dig som arbetar som business controller, koncernredovisningschef, financial controller eller CFO.

Vi ordnar också två årliga konferenser – IFRS Symposium och Verksamhetsstyrning 2.0 – samt webinars, utbildningar och skräddarsydda möten.

1company är ett nätverk och ett digitalt forum för och med personer som vill utveckla sig inom dessa områden.

Bara relevant information. Inget spam. Ett par gånger per månad.

 
Namn
E-post
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

NÅGRA VIDEOR FRÅN 1COMPANY.SE

Hear about sustainability reporting at Laerdal Medical. Today they have a CO2 footprint report ready in minutes which they use as a compass to steer in the right direction.

Hör om hur Epiroc arbetar med hållbarhetsrapportering och vilka fokusområden och utmaningar man har. Vikten av tvärfunktionellt samarbete och varför det är viktigt med fokus på hållbarhet för koncernekonomer lyfts också.

Hållbarhet har nått den finansiella rapporteringen på allvar och aktiviteten bland svenska företag går på högvarv. I denna presentation får du höra hur Volvo Group arbetar med hållbarhetsrapportering.

Under detta föredrag diskuterar Karl Orrling olika metoder för att beakta hållbarhetsaspekten vid design av verksamhetsstyrning. Vid prissättning? Vid investeringskalkyler? Hur välja relevant fokus?