Charlotta Söderlund, EY

Charlotte Söderlund

Charlotte Söderlund är Associate Partner på EY och en av Sveriges främsta experter inom hållbarhetsrapportering. Hon är bl.a. medlem av EFRAGs Sustainability Reporting Board, ledamot i Rådet för finansiell rapportering och ledamot i FAR:s specialistgrupp för hållbarhetsrapportering.

EY