Sustainability Symposium - Arrangeras av FAR

Fredrik Walmeus, Deloitte

Fredrik Walméus

Fredrik Walméus är Partner på Deloitte där han ansvarar för Deloittes IFRS Centre of Excellence i Stockholm och arbetar med rådgivning inom finansiell rapportering, IFRS och hållbarhetsrapportering. Fredrik är även verkställande ledamot i Rådet för Finansiell Rapportering och styrelseledamot i EFRAG.

Deloitte logotyp