Sustainability Symposium - Arrangeras av FAR

Mikael Scheja

Mikael Scheja är Ekonomie Dr, redovisningsspecialist och Partner på PwC där han är ansvarig för hållbarhetsrapportering. Mikael är även medlem av Rådet för finansiell rapporterings Expertpanel och ordförande i PwC´s arbetsgrupp för EU Taxonomin. 

PwC logotyp