Ida Bohman Steenberg

Ida Bohman Steenberg, Chief Sustainability Officer, leder det globala hållbarhetsarbetet på Tietoevry. Ida har varit i hållbarhetssvängen i nämare 20 år i olika roller inom exempelvis consulting, finans och energi-branchen. I sin nuvarande roll fokuserar Ida huvuddsakligen på att göra den egna organisationen och dess värdekejda mer hållbar samt att stötta kundteamen så att de sin tur kan möjligöra och accelerera kundernas väg mot deras ofta högt uppsatta hållbarhetsmål via digitala produkter och tjänster.

Tietoevry logotyp